جلسه آموزشي- توجيهي کميسيون ماده 99

کد خبر: 31139 تاریخ انتشار: 1397/09/20
نمایش: 233
اخبار
برگزاري جلسه آموزشي- توجيهي کميسيون ماده 99 توسط دفتر فني، امور عمراني ، حمل و نقل و ترافيک استانداري در مورخ 19 آذر ماه 1397
جلسه آموزشي- توجيهي کميسيون ماده 99 در خصوص ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم و محدوده شهرها و روستاها، با رياست مهندس احسان اماني مدير کل دفتر فني استانداري، نماينده قوه قضائيه، نماينده بازرسي استان، فرمانداران، بخشداران، نماينده بنياد مسکن استان و کارشناسان فني فرمانداري ها و بخشداري ها و جمعي از دهياران در سالن شهيد مرداني در مورخ 19 آذر برگزار گرديد.
آقاي اماني مدير کل دفتر فني، نظارت قانوني و دقيق بر روند ساخت و سازها دراين استان را ذکر نمودند ويادآور شدند يکي از مواردي که بايد در بررسي پرونده ها مد نظر قرار گيرد جلوگيري از تخريب بي رويه باغات به واسطه ساخت و سازهاي غير مجاز است. ايشان بر اجراي شايسته قوانين و مقررات در کميسيون ماده 99 تأکيد داشتند.

 

افزودن دیدگاه


قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی