جلسه آموزشي- توجيهي کميسيون ماده 99

کد خبر: 31139 تاریخ انتشار: 1397/09/20
نمایش: 147
اخبار
برگزاري جلسه آموزشي- توجيهي کميسيون ماده 99 توسط دفتر فني، امور عمراني ، حمل و نقل و ترافيک استانداري در مورخ 19 آذر ماه 1397
جلسه آموزشي- توجيهي کميسيون ماده 99 در خصوص ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم و محدوده شهرها و روستاها، با رياست مهندس احسان اماني مدير کل دفتر فني استانداري، نماينده قوه قضائيه، نماينده بازرسي استان، فرمانداران، بخشداران، نماينده بنياد مسکن استان و کارشناسان فني فرمانداري ها و بخشداري ها و جمعي از دهياران در سالن شهيد مرداني در مورخ 19 آذر برگزار گرديد.
آقاي اماني مدير کل دفتر فني، نظارت قانوني و دقيق بر روند ساخت و سازها دراين استان را ذکر نمودند ويادآور شدند يکي از مواردي که بايد در بررسي پرونده ها مد نظر قرار گيرد جلوگيري از تخريب بي رويه باغات به واسطه ساخت و سازهاي غير مجاز است. ايشان بر اجراي شايسته قوانين و مقررات در کميسيون ماده 99 تأکيد داشتند.

 

افزودن دیدگاه