بررسي و حل مشکلات شهرستان خانميرزا

بازنگري طرح جامع شهر آلوني

99/12/11

کد خبر: 155524 تاریخ انتشار: 1399/12/14
نمایش: 455
اخبار
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مجيد نظري روز چهارشنبه در جلسه بررسي و حل مشکلات شهرستان خانميرزا با اشاره به‌ جديدالتاسيس بودن شهرستان خانميرزا و شاخصهاي اجرايي در ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با هر سازمان، حائز شرايط لازم دانست. مجيد نظري در ادامه افزود با توجه به وسعت و پراکندگي جمعيت اين شهرستان جهت استقرار واحدهاي سازماني مرتبط با هر ارگان در اين شهرستان پيگيري لازم به عمل آيد.
در ادامه سرپرست دفتر فني، امور عمراني، حمل و نقل و ترافيک استاندار اولويت هاي مرتبط با هر اداره را قرايت نمودند.
نتيجه جلسه مذکور منجر به هفت مصوبه پيرامون بررسي تملک اراضي در شهر آلوني توسط اداره کل ورزش و جوانان جهت احداث مکانهاي ورزشي، پيگيري احداث درمانگاه، سامان شبکه بهداشت ئ درمان و استقرار اورژانس شهري، پروژه انتقال آب کشاورزي به دشت خانميرزا، پيگيري احداث شهرک دانش بنيان کشاورزي  و بررسي ايجاد مجتمع ادارات شهرستان و مشکل مسکن گرديد.


همچنين مقرر شد بنا بر نظر کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي طرح جامع شهر آلوني بازنگري شود.

با تصويب و اجراي طرح‌هاي ارائه شده در اين جلسه امير آن مي رود زمينه افزايش اشتغال، کاهش نرخ بيکاري و مشکل مسکن  و رونق اقتصادي در شهرستان فراهم ‌شود.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/02/28

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها