چارت سازمانی

چارت سازمانی دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
ردیف سازمانی پست و مسئولیت نام و نام خانوادگی
107-9 سرپرست اداره کل فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
                     
                               
   
 


داریوش رضایی دره بید
                       
108-9  سرپرست معاونتاحمد  رییسی دهکردی
109-9  کارشناس هماهنگی و پیگیری جواد درعلی
110-9  رئیس گروه امور شهرسازی، معماری و
برنامه ریزی
 
                         
احسان امانی

 
111-9 کارشناس شهرسازی        
                               


 
112-9 کارشناس شهر سازی  
113-9 کارشناس معماری                          
   محمد خسروی
114-9 کارشناس معماری    
                       


 
115-9 کارشناس راه و ساختمان  
116-9 کارشناس امور عمرانی    
                             
عبدالله مختاری
1/116-9 کارشناس امور عمرانی  
117-9 کارشناس نقشه برداری          
                                        منوچهر شریفی
118-9 کارشناس پیگیری ساخت و سازهای غیر مجاز              
                                 

 
119-9 کارشناس مسئول پایش محیط زیست
و توسعه پایدار
     
                            


        رخساره سامانی
120-9 کارشناس پایش محیط زیست
و توسعه پایدار
           
                                   


                 الهام مددی
121-9 به شماره 1/116-9کارشناس امور عمرانی  تغییر یافت  
122-9  رئیس گروه حمل و نقل و ترافیک        
                                  محمد اسماعیلی   
123-9  کارشناس حمل و نقل و ترافیک        
                               

                رحیم نصیری
124-9  کارشناس سامانه هوشمند حمل و نقل    
                        غلامحسین محمودیان
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/02/28

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها