شرح وظایف دفتر

شرح وظایف :
تهيه ‌و تنظيم طرح‌هاي هادي و نقشه‌هاي تفضيلي شهرها.
 -تهيه‌ برآورد هزينه‌ اجراي طرح‌هاي عمراني واگذار شده‌ به‌ دفتر فني.
 -بررسي تصميمات متخذه‌ در كميسيون‌هاي مناقصه ‌و در صورت لزوم اظهار نظر درباره‌ رد يا قبول برندگان مناقصه.
ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي براي پيشبرد عمليات عمراني در سطح استان.
 -كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ارائه‌ راهنمائي‌هاي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت‌ها در تنظيم برنامه‌هاي عمراني.
بررسي در زمينه‌ تعيين محدوده‌ قانوني شهرها و روستا‌ها و پيشنهاد آن به‌ مقامات مسئول.
همكاري با شهرداري‌ها و دهياري‌ها در زمينه ‌تفكيك اراضي و تعيين بر و كف خيابان‌ها و ارائه‌ راهنمائي‌هاي لازم به‌ مسئولين امور  ساختماني شهرداري‌ها.
شركت در جلسات ستاد مناسب سازي محيط براي جانبازان و معلولين و افراد كم توان جسمي و حركتي
شركت در جلسات كميته كار ذيل كميسيون ماده (۵) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.
شركت در جلسات گروه كارشناسي ذيل كارگروه زير بنايي و شهرسازي.
 -پاسخگویی به مکاتبات دستگاهها، شهرداریها و فرماندارهای تابعه استان در خصوص مسائل شهرسازی و معماری
 -انجام كليه ‌امور مربوط به‌ طرح‌هائي عمراني كه‌رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.
نظارت كلي بر اجراي طرح‌هاي عمراني و فني استان و ارائه‌گزارش لازم به ‌مقامات استان.
مطالعه‌ و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.
 -ارسال دستورالعمل‌هاي قانوني مربوط به‌ فضاي سبز و ارائه‌ آن به ‌شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي اجرا.
تهيه‌ گزارش پيشرفت پروژه‌هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها جهت ارائه‌ به‌ مراجع ذي ربط.
 -نظارت و پيگيري لازم در زمينه ‌تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه‌هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مراقبت در حفظ و  توزيع مصالح.
تهيه‌ طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهرها و روستاهاي داراي دهياري از قبيل آب، برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداري‌ها و  دهياري‌ها.
-تهيه ‌و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني در پروژه‌هاي عمراني.
-مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به‌منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
-نظارت بر برنامه‌هاي عمراني و گزارش‌گيري مستمر از پيشرفت برنامه‌هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهای  استانی ‌سازمانهاي اجرائي مربوطه‌ به‌ منظور رفع موانع.
نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارايی‌های سرمايه‌ای) ملی و استانی در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده‌ و گزارش گيری از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابی آنها.
-ارائه‌ گزارش نوبه‌اي و مستمر به‌ دفتر فني وزارت كشور
ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان
بازپس گیری اراضی ملی از سوی دستگاه های اجرایی استان
پیگیری امورات مربوط به کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار
-شناسایی منابع و مراکز آلاینده آب در حوزه آبریز شهر زاینده رود
-رسیدگی به مشکلات زیست محیطی در شهرستانهای استان  
-تشکیل کمیته ویژه ساماندهی نخاله های ساختمانی در شهرستانها
-تشکیل کمیته ویژه غارشناسی
-نظارت و بررسی بر کارخانجات، صنایع و واحدهای آلاینده مستقر در استان
-پیگیری امورات مربوط به کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستانها
-ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل از تمامی فعالیتهای اداره کل فنی در حوزه عمرانی در شهرداریها و دستگاههای اجرایی استان
-همکاری و هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور در تنظیم عملکرد و شرح وظایف معاونت عمرانی و کلیه فرمانداران شهرستانهای تابعه در سامانه های مربوطه.
-بررسی اسناد و مدارک ارسالی از دستگاههای اجرایی در خصوص ترک تشریفات مناقصه و تنظیم صورتجلسه ترک تشریفات.
تهيه‌ نقشه‌هاي مربوط به‌ طرح‌هاي عمراني واگذار شده ‌به ‌دفتر فني و شهرداريهاي استان.
-تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان
-تشکیل کمیته مبارزه با زمین خواری
-کارگروه پیشگیری از گرد و غبار
-شورای حفاظت کیفی زاینده رود
-کمیته نحوه استفاده از پساب در کشاورزی
-کمیته نظام نامه جامع کیفی آب
-کمیته استانی بررسی و تصویب طرحهای آبرسانی فضای سبز
-کمیته ایمنی آب شرب استان  wsp
-کارگروه زیست بوم های حساس و شکننده
-کمیته ماده 8 ظوابط استقرار
-کارگروه آمایش سرزمین
-دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان
-نظارت بر عملکرد شوراهای ترافیک شهرستانها
-نظارت بر صدور مجوز از معاینه فنی خودرو و سیکلت و بازرسی و نظارت بر عملکرد ستادهای معاینه فنی
-نظارت بر پارگینگ خودروهای توقیفی در سطح استان و درجه بندی آنها
-عضویت در کارگروه های کمیسیون ایمنی حمل و نقل، ستاد سفر
-انجام امور دبیرخانه شورای فنی سامانه های هوشمند تصویری و ترافیکی استان
-تهیه آمار و اطلاعات مربوط به ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری
 
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/02/28

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها