ايجادمزرعه پايلوت مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي استان

زمينه ايجاد بازديد شهرداران استان با همت دفتر فني استانداري و حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار

1399/4/15

کد خبر: 154079 تاریخ انتشار: 1399/04/18
نمایش: 812
اخبار
باسمه تعالي
در راستاي سازگارنمودن فضاي سبز شهري با کمبود منابع آبي و لزوم استفاده از گونه هاي بومي با نياز آبي کم ،بازديد از مزرعه پايلوت مرکز تحقيقات جهاد کشاورزي استان در تاريخ 15/4/99 به همت دفتر فني استانداري و مرکز مذکوربا حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ،مديران کل دفتر فني،امور شهري و شوراها و امورروستايي وشوراها و جمعي از شهرداران و کارشناسان فضاي سبز شهرداريها برگزار شد.در اين بازديد رياست محترم مرکز و کارشناسان زيرمجموعه ، به معرفي نمونه هايي از گونه هاي بومي و متناسب با اقليم و مقاوم به خشکي که کشت آن در مزرعه پايلوت با موفقيت انجام شده بود ،پرداختند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/02/28

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها