کميته فني استاني سامانه هاي هوشمند نظارتي استان

کميته فني استاني سامانه هاي هوشمند نظارتي استان

11 آبان 1400

کد خبر: 156832 تاریخ انتشار: 1400/08/11
نمایش: 475
اخبار
بسمه تعالي
اولين جلسه کميته فني استاني سامانه هاي هوشمند نظارتي در مورخ 11 آبان ماه به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استان تشکيل گرديد
اهم مصوبات اتخاذ شده عبارتند از:
1- پيگيري تهيه طرح سامانه هوشمند نظارتي شهرداري گندمان
2- پيگيري منابع مالي اجراي طرح بروجن و لردگان

مولف: مددی

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/02/28

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها