آرشیو

پروژه های قابل افتتاح و کلنگ ز

نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اصحاب رسانه در مورخ 1397/11/8 ........
جدول شماره 2 خلاصه اطلاعات پروژه های دهه فجر97،اطلاعات وزارت کشور
جدول شماره 3-جدول عملکرد دولت تدبیر و امید
جدول شماره 4 خلاصه اطلاعات پروژه های دهه فجر97،بر اساس نوع کاربری پروژه ها
جدول شماره 5 خلاصه اطلاعات پروژه های دهه فجر97،بر اساس آمار در شهرستانهای تابعه
جدول شماره 8 خلاصه اطلاعات پروژه های دهه فجر97،بر اساس آمار پروژه در دستگاه اجرایی استان
فهرست لیست پروژه های عمرانی شهرداری های استان در دهه فجر 1397

شعار