ارتباط با ما

آدرس: استانداری چهارمحال و بختیاری - ساختمان حوزه عمرانی - طبقه دوم 
شماره تماس مدیر: 33334006-038
شماره تلفن داخلی: 2147
شماره تماس استانداری: 33332800-038 و 33332424-038