شرح وظایف دفتر

شرح وظایف :
 تهيه ‌و تنظيم طرح‌هاي هادي و نقشه‌هاي تفضيلي شهرها.
 تهيه‌ برآورد هزينه‌ اجراي طرح‌هاي عمراني واگذار شده‌ به‌ دفتر فني.
 بررسي تصميمات متخذه‌ در كميسيون‌هاي مناقصه ‌و در صورت لزوم اظهار نظر درباره‌ رد يا قبول برندگان مناقصه.
 ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي براي پيشبرد عمليات عمراني در سطح استان.
 كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ارائه‌ راهنمائي‌هاي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت‌ها در تنظيم  برنامه‌هاي عمراني.
 بررسي در زمينه‌ تعيين محدوده‌ قانوني شهرها و روستا‌ها و پيشنهاد آن به‌ مقامات مسئول.
 همكاري با شهرداري‌ها و دهياري‌ها در زمينه ‌تفكيك اراضي و تعيين بر و كف خيابان‌ها و ارائه‌ راهنمائي‌هاي لازم به‌ مسئولين امور  ساختماني شهرداري‌ها.
 شركت در جلسات ستاد مناسب سازي محيط براي جانبازان و معلولين و افراد كم توان جسمي و حركتي
 شركت در جلسات كميته كار ذيل كميسيون ماده (۵) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.
 شركت در جلسات گروه كارشناسي ذيل كارگروه زير بنايي و شهرسازي.
 پاسخگویی به مکاتبات دستگاهها، شهرداریها و فرماندارهای تابعه استان در خصوص مسائل شهرسازی و معماری
 انجام كليه ‌امور مربوط به‌ طرح‌هائي عمراني كه‌رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.
 نظارت كلي بر اجراي طرح‌هاي عمراني و فني استان و ارائه‌گزارش لازم به ‌مقامات استان.
 مطالعه‌ و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.
 ارسال دستورالعمل‌هاي قانوني مربوط به‌ فضاي سبز و ارائه‌ آن به ‌شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي اجرا.
 تهيه‌ گزارش پيشرفت پروژه‌هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها جهت ارائه‌ به‌ مراجع ذي ربط.
 نظارت و پيگيري لازم در زمينه ‌تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه‌هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مراقبت در حفظ و  توزيع مصالح.
 تهيه‌ طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهرها و روستاهاي داراي دهياري از قبيل آب، برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداري‌ها و  دهياري‌ها.
تهيه ‌و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني در پروژه‌هاي عمراني.
مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به‌منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
نظارت بر برنامه‌هاي عمراني و گزارش‌گيري مستمر از پيشرفت برنامه‌هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهای  استانی ‌سازمانهاي اجرائي مربوطه‌ به‌ منظور رفع موانع.
 نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارايی‌های سرمايه‌ای) ملی و استانی در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده‌ و گزارش گيری از  پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابی آنها.
ارائه‌ گزارش نوبه‌اي و مستمر به‌ دفتر فني وزارت كشور
 ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان
 بازپسگیری اراضی ملی از سوی دستگاه های اجرایی استان
 پیگیری امورات مربوط به کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار
شناسایی منابع و مراکز آلاینده آب در حوزه آبریز شهر زاینده رود
رسیدگی به مشکلات زیست محیطی در شهرستانهای استان  
تشکیل کمیته ویژه ساماندهی نخاله های ساختمانی در شهرستانها
تشکیل کمیته ویژه غارشناسی
نظارت و بررسی بر کارخانجات، صنایع و واحدهای آلاینده مستقر در استان
پیگیری امورات مربوط به کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستانها
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل از تمامی فعالیتهای اداره کل فنی در حوزه عمرانی در شهرداریها و دستگاههای اجرایی استان
همکاری و هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور در تنظیم عملکرد و شرح وظایف معاونت عمرانی و کلیه فرمانداران شهرستانهای تابعه در سامانه های مربوطه
بررسی اسناد و مدارک ارسالی از دستگاههای اجرایی در خصوص ترک تشریفات مناقصه و تنظیم صورتجلسه ترک تشریفات.
 تهيه‌ نقشه‌هاي مربوط به‌ طرح‌هاي عمراني واگذار شده ‌به ‌دفتر فني و شهرداريهاي استان.
تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی استان
تشکیل کمیته مبارزه با زمین خواری
کارگروه پیشگیری از گرد و غبار
شورای حفاظت کیفی زاینده رود
کمیته نحوه استفاده از پساب در کشاورزی
کمیته نظام نامه جامع کیفی آب
کمیته استانی بررسی و تصویب طرحهای آبرسانی فضای سبز
کمیته ایمنی آب شرب استان  wsp
کارگروه زیست بوم های حساس و شکننده
کمیته ماده 8 ظوابط استقرار
کارگروه آمایش سرزمین
دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان
نظارت بر عملکرد شوراهای ترافیک شهرستانها
نظارت بر صدور مجوز از معاینه فنی خودرو و سیکلت و بازرسی و نظارت بر عملکرد ستادهای معاینه فنی
نظارت بر پارگینگ خودروهای توقیفی در سطح استان و درجه بندی آنها
عضویت در کارگروه های کمیسیون ایمنی حمل و نقل، ستاد سفر
انجام امور دبیرخانه شورای فنی سامانه های هوشمند تصویری و ترافیکی استان
تهیه آمار و اطلاعات مربوط به ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری
 
 
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/02/22

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها