معرفی مدیر کل

نام و نام خانوادگی: بهزاد ترابیان دهکردی
متولد: 1356
تحصیلات:.
مدت خدمت: 
آخرین سمت: سرپرست دفتر فنی، امورعمرانی، حمل و نقل و ترافیک


سوابق خدمتی:


برخی از مسئولیتهای مستقیم حین خدمت در استانداری طی حدود 15  سال گذشته تاکنون
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/02/22

قوانین:


 قانون هوای پاک
   قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
قوانین مربوط به ساخت و ساز خارج از حریم و محدوده شهرها
فلوچارت قانون ماده 99 قانون شهرداری
فرایند صدور مجوز ساخت
فرم تکمیل پرونده کمیسیون ماده 99 استان
رسیدگی_به_شکایات_مناقصات
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آيين نامه احداث بنا وايجاد تاسيسات در خارج از محدوده وحريم شهرها​
آیین نامه نصاب ​
بخشنامه وزارت کشور ​
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها​
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت
آیین نامه اجرایی مناطق نمونه گردشگری کشور
ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 

پیام و هشدارها